Polityka prywatności serwisu text-box.pl

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu text-box.pl (dalej „Serwis”).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest:

text-box

basianowicka.ns@gmail.com

Dane osobowe

Serwis gromadzi następujące dane osobowe użytkowników:

 • Adres IP
 • Informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
 • Dane analityczne Google Analytics (np. czas spędzony na stronie, odwiedzone strony)
 • Dane z plików cookies (ciasteczek)

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • Umożliwienie prawidłowego korzystania z Serwisu
 • Analiza statystyczna odwiedzin Serwisu
 • Wyświetlanie reklam Google AdSense

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie analiz statystycznych i wyświetlania reklam

Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics i Google AdSense

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie są usuwane. Dane analityczne Google Analytics mogą być przechowywane przez okres dłuższy, zgodnie z polityką prywatności Google.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane do celów statystycznych i reklamowych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Postanowienia końcowe

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Serwisu.

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Uwaga:

Powyższy wzór Polityki prywatności jest jedynie przykładem i należy go dostosować do specyfiki danego Serwisu. Właściciel Serwisu powinien skonsultować się z prawnikiem w celu przygotowania Polityki prywatności zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Dodatkowe informacje